Język angielski w ekonomii,język angielski w rachunkowości

English in economics, English in accounting

2022L

Kod przedmiotu84S1-JAWEJAWR
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi