Język angielski w rachunkowości

English language in accounting

2022L

Kod przedmiotu84S1-JAWR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Evan Frendo Sean Mahoney, English for Accounting, Oxford Univerdsity Press, 2017 2) Vince, M., Advanced language practise, MacMillan, 2014 3) Archutowska Joanna, English for Finance, Poltext, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi