Język angielski w zarządzaniu

English language in management

2023L

Kod przedmiotu84S1-JAWZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dubicka, Iwonna, O'Keefee, Margaret, Advanced Market Leader 3rd Edition, Business English Course Book , Pearson Longman FT, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi