Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw

Company competitiveness and innovation

2023Z

Kod przedmiotu84S1-KIINP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) praca zbiorowa, Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu, PWE, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi