Kultura języka polskiego

Polish language culture

2021Z

Kod przedmiotu84S1-KJP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) [red.] K. Mosiołek-Kłosińska, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa, 2001 2) [red.] K. Mosiołek-Kłosińska, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa, 2001 3) Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa, 2008 4) Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa, 2008 5) Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa, 2008 6) Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa, 2008 7) Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa, 2007 8) Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa, 2007 9) Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław, 1983 10) Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław, 1983 11) Bartmiński J. red., Współczesny język polski, Lublin, 2001 12) Bartmiński J. red., Współczesny język polski, Lublin, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi