Komunikacja interkulturowa

Intercultural communication

2023Z

Kod przedmiotu84S1-KOMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym: nowa edycja, t. -, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2012, s. - 2) Golka M., Imiona wielokulturowości, t. -, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa, 2010, s. - 3) Kominarec I., Komunikacyjne wymiary wielokulturowości, t. -, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, Jarosław, 2013, s. - 4) Bolten, J., Interkulturowa Kompetencja, t. -, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006, s. - 5) Chutnik, M. , "Szok kulturowy". Przyczyny. konsekwencje. Przeciwdziałanie,, t. -, Universitas, Kraków , 2008, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi