Makroekonomia

Macroeconomics

2021L

Kod przedmiotu84S1-MAKRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi