Metodologia badań w lingwistyce stosowanej

Research methodology in applied linguistics

2023Z

Kod przedmiotu84S1-MBLS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stalmaszczyk, P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, t. ---, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. -- 2) Nowak S., Metodologia badań społecznych, t. ---, Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008, s. --- 3) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi