Mikroekonomia

Microeconomics 5

2021Z

Kod przedmiotu84S1-MIKRO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, UWM Olsztyn, 2010 2) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi