Międzynarodowe stosunki gospodarcze

International economic relations

2022L

Kod przedmiotu84S1-MSG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1 i 2, PWN, 2018 2) Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, 2006 3) Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A,, Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, 2006 4) Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi