Negocjacje w biznesie

Business negotiations

2023L

Kod przedmiotu84S1-NEGWB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dawson Roger, Sekrety negocjacji dla biznesmenów , t. 1, MT BIZNES, 2006, s. 13-271 2) Nęcki Zbigniew, Negocjacje w biznesie, t. 1, WPSB, Kraków, 2005, s. 15-165 3) Roger Fisher-William Ury; Bruce Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,, t. 1, PWE, Warszawwa, 1996, s. 47-153 4) Watkins Michael, Sztuka negocjacji w biznesie, t. 1, Helion, Gliwice, 2005, s. 13-106 5) Cenker Ewa, Małgorzata, Negocjacje, t. 1, WSKiZ w Poznaniu, 2005, s. 11-216
Literatura uzupełniająca
Uwagi