Nowe trendy w lingwistyce

Recent trends in linguistics

2021L

Kod przedmiotu84S1-NTWL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Opiłowski, R., Jarosz, J, Staniewski, P. (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, ATUT, Neisse Verlag, 2015 2) Boehm, G, O obrazach i widzeniu, Universitas, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi