Podstawy lingwistyki stosowanej

Basis of applied linguistics

2021Z

Kod przedmiotu84S1-PLS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorczykowa, Renata, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Rudnicki, Mikołaj, Językoznawstwo ogólne - paleoslawistyka - onomastyka - historia języka, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014 3) Lyons, John, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Literatura uzupełniająca
Uwagi