Praktyczna nauka języka angielskiego I

Practical learning of the English language I

2021Z

Kod przedmiotu84S1-PNJA1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Landsford L., Dummett P., Keynote Upper-intermediate, NGL, 2016 2) Sawala, K., Szczegóła T., Weckwerth J. , Say it Right. Multimedialny Kurs Wymowy Angielskiej. , Oficyna Wydawnicza Atena., 2009 3) Roach, P., English Phonetics and Phonology. A Practical Course. , CUP, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi