Praktyczna nauka drugiego języka obcego I

2021Z

Kod przedmiotu84S1-PNJO1
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi