Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

2021L

Kod przedmiotu84S1-PNJO2
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi