Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I

Ist degree studies seminar and diploma thesis I

2023Z

Kod przedmiotu84S1-SEMLIC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. , t. ---, Wydawnictwo UW, 2006, s. --- 2) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi