Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II

Ist degree studies seminar and diploma thesis II

2023L

Kod przedmiotu84S1-SEMLIC2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów., t. ---, Wydawnictwo UW, 2006, s. ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi