Sztuka wystąpień publicznych

Public performance

2022L

Kod przedmiotu84S1-SWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka, Difin, 2008 2) A. Wieczorek, S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, 2003 3) B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, RM, 2010 4) J. F. Jacko, Wprowadzenie do erystyki, X Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi