Sztuka wystąpień publicznych w drugim języku obcym

2023L

Kod przedmiotu84S1-SZWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi