Sztuka wystąpień publicznych w jęz. angielskim

Public performance in English

2023Z

Kod przedmiotu84S1-SZWPJA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Lemmermann, "Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki.", Wrocław, 1999 2) M. Łaguna, "Szkolenia.", GWP, 2003 3) J. Medina, "12 sposobów na supermózg.", Prószyński i spółka, 2008 4) G.Petty, "Nowoczesne nauczania.", GWP, 2005 5) W. Pisarek, "Nowa retoryka dziennikarska", Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi