Technologie informacyjne w humanistyce

Information technologies in the humanities

2021Z

Kod przedmiotu84S1-TIWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karol Przeździecki, Witold Sikorski, Wiktor Treichel, Technologie informacyjne dla studentów, Witkom, 2017 2) Adam Jaronicki, ABC MS Office 2016 PL, Helion, 2016 3) Aleksandra Tomaszewska, ABC Word 2016 PL, Helion, 2015 4) Tom Negrino, PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty, Helion, 2011 5) Danuta Mendrala, Marc Szeliga, Access 2016 PL, Helion, 2016 6) Witold Wrotek, Office 2016 PL Kurs, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi