Wybrane aspekty prowadzenia biznesu

Business management issues

2022Z

Kod przedmiotu84S1-WAPB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTrendy w prowadzeniu biznesu na terenie Warmii i Mazur na podstawie analizy źródeł wtórnych, w tym literatury popularnej. Studia przypadków inspirujących i innowacyjnych biznesów. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie wybranej branży. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Aspekty finansowe. Instytucje kontrolujące i nadzorujące działalność gospodarczą prowadzoną w wybranej branży –Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw. Możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Zarządzanie w działalności gospodarczej: tworzenie biznesplanu
Opis wykładówIA:Trendy w prowadzeniu biznesu na terenie Warmii i Mazur na podstawie analizy źródeł wtórnych, w tym literatury popularnej. Studia przypadków inspirujących i innowacyjnych biznesów. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie wybranej branży. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Aspekty finansowe. Instytucje kontrolujące i nadzorujące działalność gospodarczą prowadzoną w wybranej branży –Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw. Możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Zarządzanie w działalności gospodarczej: tworzenie biznesplanu.
Cel kształceniazdobycie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie wybranej branży, zasad podejmowania działalności gospodarczej, aspektów finansowych oraz instytucji kontrolujących i nadzorujących działalność gospodarczą. Wykształcenie umiejętności analizy trendów inspirujących, innowacyjnych biznesów oraz planowania działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Literatura podstawowa1) Młodzikowska D., Lundén B,, Jednoosobowa firma, t. 1, BL Info Polska Sp. z o., 2013, s. 396
Literatura uzupełniająca1) Engelhardt J. , wyd. CeDeWu, Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw , 2012r., tom 2) Brooks J., , wyd. Studio Emka , Przygody przedsiębiorców , 2015r., tom
Uwagibrak