Warsztaty biznesowe II

Business workshop II

2023Z

Kod przedmiotu84S1-WARBIZ2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, 2019 2) Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R, Kierowanie, PWE, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi