Wstęp do języków specjalistycznych

Introduction to specialised languages

2021L

Kod przedmiotu84S1-WDJS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grucza S., Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa, 2013 2) Przybylska R., Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków, 2003 3) J. Lewandowski, M. Kornacka, W. Woźniakowski, red., Teksty zawodowe w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach, Warszawa, 2006 4) Hoffmann, L. , Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung., Berlin., 1976
Literatura uzupełniająca
Uwagi