Wykład monograficzny

Lecture

2021L

Kod przedmiotu84S1-WM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ---, ---, ---, ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi