Wiedza o krajach anglojęzycznych

Knowledge of English-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu84S1-WOKA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Michałek, Historia USA, t. 1, PWN, 1999, s. 287 2) K. Michałek, Amerykańskie Stulecie, t. 1, Mada, 2004 3) M. Jones, Historia USA, t. 1, PWN, 2002 4) M. Gołębiewski , Dzieje kultury Amerykańskiej, t. 1, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi