Współczesne problemy krajów anglojęzycznych I

Contemporary problems of the English-speaking countries I

2021L

Kod przedmiotu84S1-WPKA1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie, t. 1, MADA, 2004, s. 400 2) Krzystof Michałek , Historia Stanów Zjednoczonych, t. 1, MADA, 1999, s. 267 3) Henryk Zins , Histria Anglii, t. 1, ossolineum, 2000, s. 217 4) David Mauk John Oakland,, Cywilizacja amerykańska, t. 1, MADA, 1995, s. 245 5) Lewicki Zbigniew, Historia cywilizacji amerykańskiej, t. 1, Rebis, 2008, s. 290 6) Jan Grabowski, Historia Kanady, t. 1, KiW, 2002, s. 240
Literatura uzupełniająca
Uwagi