Współczesne problemy krajów anglojęzycznych II

Contemporary problems of the English-speaking countries II

2022Z

Kod przedmiotu84S1-WPKA2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie, t. 1, MADA, 2004, s. 400 2) Krzystof Michałek , Historia Stanów Zjednoczonych, t. 1, MADA, 1999, s. 267 3) Henryk Zins , Histria Anglii, t. 1, ossolineum, 2000, s. 217 4) David Mauk John Oakland,, Cywilizacja amerykańska, t. 1, MADA, 1995, s. 245 5) Lewicki Zbigniew, Historia cywilizacji amerykańskiej, t. 1, Rebis, 2008, s. 290 6) Jan Grabowski, Historia Kanady, t. 1, KiW, 2002, s. 240
Literatura uzupełniająca
Uwagi