Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego I

2021L

Kod przedmiotu84S1-WPKDOJ1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi