Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego II

2022Z

Kod przedmiotu84S1-WPKDOJ2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi