Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego III

2022L

Kod przedmiotu84S1-WPKDOJ3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi