Zarządzanie projektami

Project management

2022L

Kod przedmiotu84S1-ZARZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPojęcie projekt i zakres koncepcji zarządzania projektami. Organizacja zespołów projektowych. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego. Opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys projektu przedsięwzięcia gospodarczego. Analiza finansowa i budżetowanie. Sterowanie przebiegiem projektu. Narzędzia zarządzania projektami -metody sieciowe i metoda PERT. Proste metody oceny przedsięwzięć gospodarczych - prosta stopa zwrotu. Dyskontowe metody oceny przedsięwzięć gospodarczych - Wartość zaktualizowana netto, Wewnętrzna stopa zwrotu. Cykl życia projektów. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami.
Opis wykładówCharakterystyka zarządzania projektami. Specyfika projektów ekonomicznych i organizacyjnych. Instytucjonalne formy zarządzanie projektami. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Standardowe metody oceny projektów. Proste metody oceny przedsięwzięć gospodarczych. Dyskontowe metody oceny przedsięwzięć gospodarczych. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trocki Michał, Grucza Bartosz, Ogonek Krzysztof, Zarządzanie projektami, Naukowe PWN, 2009, s. 280 2) Marian Oliński, Zarządzanie projektami, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2016, s. 77
Literatura uzupełniająca
Uwagi