Drugi język obcy* – przekład tekstów ekonomicznych

Second foreign language* – translation of economic texts

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-DJO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi