Drugi język obcy – gramatyka tekstu I

Second foreign language – grammar I

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-DJOGTI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi