Drugi język obcy – gramatyka tekstu II

Second foreign language – grammar II

2021L

Kod przedmiotu84S2O-DJOGTII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi