Drugi język obcy* – przekład tekstów prawnych

Second foreign language* – translation of legal texts

2022L

Kod przedmiotu84S2O-DJOPTP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi