Drugi język obcy* – sprawności zintegrowane

Second foreign language* – integrated skills

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-DJOSZ
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi