Drugi język obcy* – sprawności zintegrowane

Second foreign language* – integrated skills

2021L

Kod przedmiotu84S2O-DJOSZ2
Punkty ECTS
Typ zajęć Egzamin
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) =, =, =, =
Literatura uzupełniająca
Uwagi