Drugi język obcy – zajęcia receptywno-dyskursywne I

Second foreign language – receptive and discursive classes I

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-DJOZRDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi