Drugi język obcy – zajęcia receptywno-dyskursywne II

Second foreign language – receptive and discursive classes II

2021L

Kod przedmiotu84S2O-DJOZRDII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi