Drugi język obcy* – zajęcia receptywno-dyskursywne IV

Second foreign language* – receptive and discursive classes IV

2022L

Kod przedmiotu84S2O-DJOZRDIV
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, .-, t. -, -, .-, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi