Gospodarka oparta na wiedzy

2021L

Kod przedmiotu84S2O-GOW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńIstota gospodarki i jej funkcjonowania, typy podmiotów gospodarczych. Ewolucja gospodarki i paradygmatów gospodarczych. Wzrost a rozwój gospodarczy. Wybrane teorie wzrostu gospodarczego. Istota gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Problemy pomiaru GOW. Determinanty GOW. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a GOW. Strategie i narzędzia rozwoju GOW. GOW w Polsc
Opis wykładówIA:Istota gospodarki i jej funkcjonowania, typy podmiotów gospodarczych. Ewolucja gospodarki i paradygmatów gospodarczych. Wzrost a rozwój gospodarczy. Wybrane teorie wzrostu gospodarczego. Istota gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Problemy pomiaru GOW. Determinanty GOW. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a GOW. Strategie i narzędzia rozwoju GOW. GOW w Polsce
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jerzy Olszewski (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, IVG, 2014
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak