Język angielski – gramatyka tekstu II

2021L

Kod przedmiotu84S2O-JAGTII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUczestnicy kursu pracują z różnymi rodzajami tekstów, stworzonymi głównie przez rodzimych użytkowników języka, i pod kierunkiem prowadzącego wykonują zadania o charakterze analitycznym, pozwalające na rozwijanie u nich strategicznych umiejętności w profesjonalnej pracy z tekstem. Omawiane są następujące zagadnienia: części zdania: podmiot, orzeczenie etc.; typy zdań: clause types (SV, SVO etc.); wh-words, operatory DO, BE and HAVE; elipsa; czasowniki kanoniczne i czasowniki posiłkowe; czasowniki modalne; struktura frazy czasownikowej: finitywne i niefinitywne formy; strona czynna i bierna; czasowniki czynności i stanu
Opis wykładówIA:Uczestnicy kursu pracują z różnymi rodzajami tekstów, stworzonymi głównie przez rodzimych użytkowników języka, i pod kierunkiem prowadzącego wykonują zadania o charakterze analitycznym, pozwalające na rozwijanie u nich strategicznych umiejętności w profesjonalnej pracy z tekstem. Omawiane są następujące zagadnienia: części zdania: podmiot, orzeczenie etc.; typy zdań: clause types (SV, SVO etc.); wh-words, operatory DO, BE and HAVE; elipsa; czasowniki kanoniczne i czasowniki posiłkowe; czasowniki modalne; struktura frazy czasownikowej: finitywne i niefinitywne formy; strona czynna i bierna; czasowniki czynności i stanu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Quirk, S. Grenbaum, G. Leech, J. Svartvik, Comprehensive Grammar of the English language, Longman, 1975 2) Fillmore, Ch. et al., Baza danych FrameNet, -, 2020
Literatura uzupełniająca
UwagiPo otrzymaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń student przystępuje do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin ma część pisemną i ustną, a swoim zakresem obejmuje wszystkie treści realizowane na II roku (semestr zimowy i semestr letni) w ramach komponentów: język angielski - zajęcia receptywno-dyskursywne oraz język angielski - gramatyka tekstu.