Język angielski – przekład tekstów ekonomicznych

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-JAPTE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja tekstu ekonomicznego i jego cechy charakterystyczne; rodzaje tekstów ekonomicznych – podstawowe pojęcia, definicje, typowe dla tekstów ekonomicznych zwroty i wyrażenia. ,ĆWICZENIA:Tłumaczenie różnego rodzaju tekstów ekonomicznych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Dyskusja na temat wykonanych tłumaczeń, wyjaśnianie kwestii spornych, dyskusja nad problemem „najlepszej wersji” – która wersja jest najlepsza, najbardziej zrozumiała.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Belczyk, A. , Poradnik tłumacza. , Idea, 2009 2) Świda, D., English for business and politics., Poltext, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi-