Język angielski – przekład tekstów użytkowych

2021L

Kod przedmiotu84S2O-JAPTU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja tekstu użytkowego i jego cechy charakterystyczne; rodzaje tekstów użytkowych – podstawowe pojęcia, definicje, typowe dla tekstów użytkowych zwroty i wyrażenia.,ĆWICZENIA:Tłumaczenie różnego rodzaju tekstów użytkowych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Tłumaczenie tekstów użytkowych takich jak: reklama, ulotka, ogłoszenie, notatka, zaproszenie, sms, mail, pocztówka, zawiadomienie, wezwanie, zamówienie, podanie, życiorys, telegram, pozdrowienia, dedykacja, list formalny, nieformalny (prywatny), życzenia, instrukcja. Dyskusja na temat wykonanych tłumaczeń, wyjaśnianie kwestii spornych, dyskusja nad problemem „najlepszej wersji” – która wersja jest najlepsza, najbardziej zrozumiała.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Belczyk, A., Poradnik tłumacza. , Idea, 2009 2) Korzeniowska, A, Kuhiwczak, P, Successful Polish-English Translation. , PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-