Język angielski – sprawności zintegrowane

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-JASZ
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi