Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne I

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-JAZRDI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKurs opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku angielskim w zakresie następujących obszarów tematycznych: networking, biznesowe stosunki międzynarodowe, strategie komunikacyjne, warsztaty i szkolenia, negocjacje, problem-solving, a także rozwiązywanie konfliktów, etyka biznesowa i odpowiedzialność społeczna
Opis wykładówIA:Kurs opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku angielskim w zakresie następujących obszarów tematycznych: networking, biznesowe stosunki międzynarodowe, strategie komunikacyjne, warsztaty i szkolenia, negocjacje, problem-solving, a także rozwiązywanie konfliktów, etyka biznesowa i odpowiedzialność społeczna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Iwonna Dubicka, Margaret Okeeffe, Market Leader Advanced, Pearson, 2011 2) Michael Vince, Macmillan English Grammar in Context Advanced, Macmillan, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi