Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne II

2021L

Kod przedmiotu84S2O-JAZRDII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKurs opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku angielskim w zakresie następujących obszarów tematycznych: kreatywność, e-biznes, partnerstwo w biznesie, energia, bankowość oraz trendy na rynku pracy
Opis wykładówIA:Kurs opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku angielskim w zakresie następujących obszarów tematycznych: kreatywność, e-biznes, partnerstwo w biznesie, energia, bankowość oraz trendy na rynku pracy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Iwonna Dubicka, Margaret Okeeffe, Market Leader Advanced, Pearson, 2011 2) Michael Vince, Macmillan English Grammar in Context Advanced, Macmillan, 2019
Literatura uzupełniająca
UwagiPo otrzymaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń student przystępuje do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin ma część pisemną i ustną, a swoim zakresem obejmuje wszystkie treści realizowane na II roku (semestr zimowy i semestr letni) w ramach komponentów: język angielski - zajęcia receptywno-dyskursywne oraz język angielski - gramatyka tekstu.