Język angielski – zajęcia receptywno-dyskursywne III

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-JAZRDIII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKurs opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku angielskim w zakresie następujących obszarów tematycznych: style zarządzania, zatrudnienie, konkurencyjność, rodzaje przemysłu i form działalności gospodarczej, marketing, finanse, ekonomia światowa, mikroekonomia, makroekonomia, odpowiedzialność korporacyjna
Opis wykładówIA:Kurs opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu sprawności słuchania, pisania, czytania i mówienia w języku angielskim w zakresie następujących obszarów tematycznych: style zarządzania, zatrudnienie, konkurencyjność, rodzaje przemysłu i form działalności gospodarczej, marketing, finanse, ekonomia światowa, mikroekonomia, makroekonomia, odpowiedzialność korporacyjna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bill Mascull, Business Vocabulary in Use Advanced, Cambridge University Press, 2017 2) Michael Vince, Language Practice for Advanced, Macmillan, 2014
Literatura uzupełniająca
UwagiPo otrzymaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń student przystępuje do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin ma część pisemną i ustną, a swoim zakresem obejmuje wszystkie treści realizowane na zajęciach receptywnodyskursywnych w semestrze III.